تبلیغات
fairy tale world - قوانینی برا ی نویسنده ها و مدیران
every fairy tale egzist with your heart believe and they com to your dream
نویسنده ها و مدیران توجه کنند:
1-اپا ی بد نکنین
2-لطفا مطالب ضد پسر ننویسین چون خودمون باباهامون یه موقعی پسر بودن پس نباید مسخرشون کنیم
3-خواهشا قالب عوض نکنید
4-مدیران فقط به نظرات پست ثابت و مطالب خودشون میتونن جواب بدن
5-اگه مطالب کپی گذاشتین منبعشم بنویسین
6-خواهشا اگه از هم دیگه راضی نیستین به جا ی دعوا به من بگین
و البته بگم که اگه این قوانین رعایت نشه حذف میشین
فعلا بدرود